fact

gamle oslo

Telefon: 982 44 598 (Janne Stensland, sekretær)

Postadresse: Kjølberggata 31 C, 0653 Oslo

Kontoradresse Hedmarksgata 23, 0658 Oslo

Elektronisk post

Generelle opplysninger: torhelge.tjelta@bgo.oslo.kommune.no (prosjektleder Tor Helge Tjelta) 481 69 849
Teamopplysninger: eirik.ystad@lds.no (teamleder Eirik Ystad) 930 81 003.

 

Overordnete opplysninger: Torstein Fjørtoft torstein.fjortoft@bgo.oslo.kommune.no 

(leder av Mestringsenhet psykisk helse og rus) 959 86 577)