Besøk fra Helsedirektoratet og Fylkesmannen i Oslo og Akershus


Det var bl.a. Kaja Sillerud, Randi Rød Andersen, Kari Britt Åkre, Marius Enge Bøe, Mei Ying Ng, Kathrine Egeland, Jannicke Berg Leknes og fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus kom spesialrådgiver Stig Herman Nygård.

Avdelingsdirektør for tiltak helse- og omsorgsstjenester, Trine Lise Granli, og leder for Enhet psykisk helsearbeid, Torstein Fjørtoft, ønsket Helsedirektoratet og Fylkesmannen i Oslo og Akershus velkommen til bydel Gamle Oslo og orienterte om bydelen som vokser raskt, satsingen innen psykisk helse- og rusarbeid, FUI (forskning, utvikling og innovasjon) og FACT Gamle Oslo.

Medisinskfaglig rådgiver på Lovisenberg DPS, Martin Åm, holdt et innlegg om DPS sin oppfatning av FACT-satsingen i Lovisenberg sektor (bydelene Grünerløkka, St. Hanshaugen og Gamle Oslo). Han kom også inn på de somatiske utfordringene til målgruppen som også enhetsleder Torstein Fjørtoft allerede hadde påpekt innledningsvis.

Teamleder Erik Ystad (til venstre) hadde også innlegg om FACT Gamle Oslos kommende sertifisering i mars. Han komogså inn på det faktum at vår målgruppe lever 15-20 år kortere enn normalbefolkningen. Han påpekte også sin undring over at de som er mest syke blir tilgodesett med færrest spesialister (slik er det ikke med pasienter med andre diagnoser).

Erfaringskonsulent i bydelens Psykisk helseteam Oda Høilund (sosiolog) og erfaringskonsulent i FACT Gamle Oslo, Espen Høilund (sykepleier) holdt et kort og godt innlegg om deres erfaringer med rollen som erfaringskonsulent.

Prosjektkoordinator Michael Jensen orienterte Helsedirektoratet om Pårørendeprosjektet vi har med PiO-senteret. Vi har valgt ut pårørende til 20 pasienter og er i ferd med å utvikle en modell for pårørendearbeid for målgruppen.