Besøk fra FACT i Kristiansand

De har gått over fra ACT til FACT og var blant annet interessert i hvordan vi har organisert vårt arbeid.