Statsministerbesøk avlyst

Statsminister Erna Solberg hadde allikevel ikke tid til å besøke oss onsdag 5. august; programmet ble for hektisk. Da kommer heller ikke ledelsen i Oslo kommune, men moro at de ville komme.