Besøk av politikere

Besøk fra Helse- og omsorgsminister, ordfører og helse- og sosialbyråd den 4. september.