Besøk fra N-ROP

N-ROP ved forskningsleder Hanne Landheim og forsker Sigrunn Odden på besøk/hospitering 29. og 30. september. Vi drøftet blant annet evaluering av FACT i Norge.