Opplæring i audit

Opplæring i audit til teamleder Eirik Ystad og prosjektleder Tor Helge Tjelta (med flere) ved Remmers van Veldhuizen i regi av N-ROP i deres lokaler i Hamar 13. og 14. oktober.