Besøk fra Aust-Agder DPS

Besøk fra prosjektleder Lars Espen Haugan i Aust-Agder DPS som ser på muligheten å etablere FACT i Agder (Arendalsområdet) 27. oktober.