Besøk fra Groruddalen DPS

Besøk fra Groruddalen DPS med 6 personer som ser på muligheten å danne FACT-team sammen med flere bydeler og kommune.