Audit gjennomført 25. og 26. mars

Audit gjennomført 25. og 26. mars av sertfiserere fra sertifiseringsenteret i Nederland; CCEAF (www.ccaf.nl/ccaf-english).

Sertifisererne var Marcel van der Mar og en av grunnleggerne av FACT; Remmers van Veldhuizen.