Besøk fra Helse og sosialkomiteen

Besøk fra Helse- og sosialkomiteen i Oslo kommune (Bystyret) torsdag 26. mai til FACT Gamle Oslo.

Besøk fra Helse- og sosialkomiteen i Oslo kommune (Bystyret) torsdag 26. mai til FACT Gamle Oslo.

Komiteen hadde valgt ut tre bydeler de ville besøke; Grorud, Alna og Bydel Gamle Oslo, og her ville de lære mer om FACT. Vert var enhetsleder Torstein Fjørtoft. De som hadde presentasjon var seksjonsleder Per Reidar Andersen, projektleder Tor Helge Tjelta, teamleder Eirik Ystad og pasient Mona Aune. Til stede var også klinikksjef Andreas Joner, bydelsdirektør Lasse Østmark, avdelingsdirektør Katalin Simon og noen representanter fra bydelens Råd for for psykisk helse.