Satsing på Recoveryverksteder

Teamledere for FACT St.Hanshaugen, Toril Leenborg Anthonessen, og FACT Grünerløkka, Waldo Nordstad, og alle de tre erfaringskonsulentene, Jan Tore Rui, Ville Apelseth og Espen Kjølsrød, orienterte onsdag 3. februar om satsing i teamene og den nye felles satsingen på Recoveryverksteder (se www.recoveryverksteder.no).