Besøk fra Kronstad DPS

Fra venstre er koordinator Jan Erik Hagesæter, seksjonsleder Alf Georg Sørensen og avdelingsoverlege Leila Hodali. Helt til høyre er medisinskfaglig ansvarlig på Lovisenberg DPS, Martin Åm, som orienterte om FACT-satsingen i Lovisenberg sektor sette fra administrasjonens side.