Forskning på psykisk helse og rus - muligheter og utfordringer

Tor Helge Tjelta deltar på konferansen Forskning på psykisk helse og rus - muligheter og utfordringer i regi av Forskningsrådet, Seraf og NORMENT 1.-3. februar 2016.