Hospitering i Brussel

Prosjektleder Tor Helge Tjelta hospiterer på ORE - Osloregionens Europakontor i Brussel til og fra hele juni www.osloregion.org. Han jobber da særlig med prosjektene FACT Gamle Oslo og headspace Gamle Oslo (se www.headspace.org.au), et tilbud til de mellom 12-25 år og deres underprosjekter.