Nordisk psykiatritoppmøte - NPT

Prosjektleder Tor Helge Tjelta deltok på det første Nordisk psykiatritoppmøte - NPT i København 6. november.

Leder av NAPHA, Trond Hatling, la frem norske erfaringer med samhandlingsteam. Tjelta som nå er blitt leder av pilot Utviklingssenter for psykisk helse- og rusarbeid i BGO har utfordret HOD til å være vert for tilsvarende arrangement neste år, da de er vert for Nordisk ministerråd.