Samling for erfaringskonsulenter

Samling for erfaringskonsulenter og deres arbeidsgivere 13.-14. april i regi av Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse.

Erfaringskonsulent/sykepleier Espen Kjølsrød fra FACT Gamle Oslo var sammen med prosjektleder TorHelge Tjelta og erfaringskonsulent/sosiolog Oda Høilund i bydelens Psykisk helseteam på samling for erfaringskonsulenter og deres arbeidsgivere 13.-14. april i regi av Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse. Der ble det blant annet presentert ny håndbok for ansettelser av erfaringskonsulenter. Se mer her:http://www.erfaringskompetanse.no/prosjekter/erfaringskonsulentprosjektene/