Teamledersamling for ACT/FACT i regi av NAPHA

Teamleder Eirik Ystad og prosjektleder Tor Helge Tjelta deltok på teamledersamling for ACT/FACT i regi av NAPHA på Gardemoen den 12. mai. Det ser ut som om det blir 8 FACT-team fremover og det er nå kun 9 ACT-team (det var 14). På samlingen ble det orientert om det også blir evaluering av FACT, mye likt ACT-evalueringen men i mindre omfang. Det ble også et innlegg om bruk av erfaringskonsulenter av KBT Midt-Norge.